City Ham, Tomato, Mahon, Chipotle Dijonaisse, Croissant